Academie


Academie

Vergroot de duurzame inzetbaarheid van jouw (flex-) medewerkers!


Steeds meer flexorganisaties nemen hun rol als werkgever serieus en bieden structureel opleidingen, trainingen, testen en begeleiding aan richting hun flexwerkers.

Opleiding, trainen en testen van competenties zorgt er niet alleen voor dat flexmedewerkers langer en breder inzetbaar zijn. Het zorgt er ook voor dat zij zich minder ziekmelden, gemotiveerd zijn & blijven, inzicht krijgen in hun talenten en een flexibele werkhouding ontwikkelen. Dit betekent ook dat in geval van einde contract, de opgeleide medewerkers beter doorgeplaatst kunnen worden. 


Positief imago!
Daarnaast hechten ook inleners grote waarde aan duurzame inzetbaarheid van flexwerkers. Zij stellen steeds meer eisen aan hoe bureaus omgaan met de flexwerkers. Gedragen zij zich als 'goed werkgever' en bieden zij opleidingen en trainingen? Wat doet het bureau eraan om de flexwerkers langdurig inzetbaar te houden en hoe voorkomen zij verzuim? Opleiden en trainen van de flexwerkers kan het verschil maken in de keuze die de inlener maakt. Een professionele academie zorgt dus niet alleen goed gemotiveerd personeel maar ook voor een positief imago van jouw onderneming! 

Financiering en kostprijs
De opleidingen voor de flexwerkers worden veelal gefinancierd vanuit de opleidingsgelden die opgenomen zijn in de kostprijs (1,02% / STOOF). Ook het inrichten van een professionele academie (LMS) kan vanuit deze reservering worden gefinancierd (ook wanneer je deze deels inzet voor je eigen medewerkers). 

Kortom, redenen genoeg om als organisatie een academie in te richten!


Roadmap
Het aanschaffen van e-learning en dit vrijblijvend aanbieden aan de medewerker is een manier om met opleiden om te gaan. Wil men echter een persoonlijke roadmap voor de medewerkers uitstippelen, de resultaten kunnen volgen, begeleiden en op maat opleidingen kunnen bieden, dan is een academie, oftewel een Learning Management System, vereist. Hoe dit precies werkt en wat ARTRA hierin voor jou kan betekenen lichten wij graag in een persoonlijk gesprek toe. 

Ook bekijken we graag met jou wat we kunnen betekenen voor jouw eigen vaste medewerkers.